Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew

Adres e-mail: muzycznakorzkiew@gmail.com

Dyrektor artystyczny – prof. dr hab. Mirosław Herbowski

Komitet organizacyjny: 

Agnieszka Riess

Paweł Riess

Tomasz Sowa

Robert Sipior

Anna Sowa

Opracowanie graficzne, skład:
Natalia Rzeźniczek-Riess